Photo of Shinjuku Gyoen
Autumn stroll in Shinjuku Gyoen, Tokyo

Autumn stroll in Shinjuku Gyoen, Tokyo

PREVIOUS PHOTO NEXT PHOTO