View of Mount Fuji from Fujisawa

Winter view of Mount Fuji, Fujisawa

PREVIOUS PHOTO